INTRODUKTION OCH OMFATTNING

Vi respekterar integriteten för våra webbplatsbesökare och är förpliktigade att samla in, underhålla och säkra information om våra webbplatsbesökare i enlighet med denna integritetspolicy. I denna integritetspolicy beskriver vi (Everyday Baby AB) vår sekretesspraxis för everydaybaby.com. Denna integritetspolicy är avsedd för besökare över hela världen. Läs hela denna integritetspolicy innan du använder eller skickar information till webbplatserna. Genom att skicka information på webbplatsen bekräftar du att du förstår och samtycker till villkoren i denna integritetspolicy.

AVSNITT 1 - VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?

Aktiv informationsinsamling:
Du skickar aktivt information till oss när du registrerar dig på ett formulär på webbplatsen, deltar i undersökningar eller kampanjer, svarar på oss eller på annat sätt kontaktar oss. När du köper något från vår butik, som en del av köp- och säljprocessen, samlar vi in ​​de personuppgifter du ger oss såsom ditt namn, adress och e-postadress.

När du surfar i vår butik får vi även automatiskt din dators internetprotokolladress (IP) för att förse oss med information som hjälper oss att lära oss om din webbläsare och operativsystem.

E-postmarknadsföring: Med ditt tillstånd kan vi skicka e-postmeddelanden till dig om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar. Detta kommer att vara kompatibelt med GDPR-lagen som styr Europeiska unionen från och med den 25 maj 2018 (se avsnitt 9 för mer information)

Passiv informationsinsamling:
Vi kan också samla in information om hur du använder våra webbplatser genom webbloggfiler, cookies, webbsignaler, spårningspixlar och liknande tekniker. Denna information används för att bättre förstå våra kunders beteende för att förbättra vår webbplats och våra tjänster.

AVSNITT 2 - SAMTYCKE
När du ger oss personlig information för att slutföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, gör en beställning, ordnar en leverans eller returnerar ett köp, antyder vi att du samtycker till att vi samlar in den och använder den endast av den specifika anledningen.

Om vi ​​ber om din personliga information av en sekundär anledning, som marknadsföring, kommer vi att be dig direkt om ditt uttryckliga samtycke.

Hur återkallar jag mitt samtycke?
Om du ändrar dig efter att du anmält dig, kan du när som helst återkalla ditt samtycke för att vi ska kontakta dig, för fortsatt insamling, användning eller avslöjande av din information, genom att kontakta oss på info@everydaybaby.com eller skicka e-post oss på:

Everyday Baby AB

Svetsarevägen 1

291 36, Kristianstad

Sverige.

AVSNITT 3 - UPPLYSNING
Vi kan komma att avslöja din personliga information om vi enligt lag är skyldiga att göra det eller om du bryter mot våra användarvillkor.

AVSNITT 4 - SHOPIFY
Vår butik finns på Shopify Inc. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

Din data lagras genom Shopifys datalagring, databaser och den allmänna Shopify-applikationen. De lagrar dina data på en säker server bakom en brandvägg.

Betalning:
Om du väljer en direktbetalningsgateway för att slutföra ditt köp, lagrar Shopify dina kreditkortsuppgifter. Den är krypterad genom Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Din köptransaktionsdata lagras endast så länge som är nödvändigt för att slutföra din köptransaktion. När det är klart raderas din köptransaktionsinformation. För mer insikt kanske du också vill läsa Shopifys användarvillkor.

AVSNITT 5 - TREDJEPARTSTJÄNSTER
I allmänhet kommer de tredjepartsleverantörer som används av oss endast att samla in, använda och avslöja din information i den utsträckning det är nödvändigt för att de ska kunna utföra de tjänster de tillhandahåller oss.

Vissa tredjepartstjänsteleverantörer, såsom betalningsgateways och andra betalningstransaktionsprocessorer, har dock sina egna integritetspolicyer med avseende på den information vi är skyldiga att tillhandahålla dem för dina köprelaterade transaktioner.

För dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicy så att du kan förstå hur din personliga information kommer att hanteras av dessa leverantörer.

Länkar
När du klickar på länkar i vår butik kan de leda dig bort från vår sida. Vi är inte ansvariga för andra webbplatsers sekretesspraxis och uppmuntrar dig att läsa deras sekretesspolicy.

AVSNITT 6 - SÄKERHET
För att skydda din personliga information vidtar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att säkerställa att den inte på ett olämpligt sätt förloras, missbrukas, kommer åt, avslöjas, ändras eller förstörs.

Om du ger oss din kreditkortsinformation krypteras informationen med Secure Socket Layer Technology (SSL) och lagras med en AES-256-kryptering. Även om ingen metod för överföring över Internet eller elektronisk lagring är 100 % säker, följer vi alla PCI-DSS-krav och implementerar ytterligare allmänt accepterade industristandarder.

SMÅKAKOR
Där det är tillåtet enligt lag, kan icke-personligt identifierbar information och data samlas in automatiskt genom användning av "cookies" eller "internettaggar" och andra liknande tekniker placerade av Everyday Baby och tredje part. Cookies är små textfiler som överförs till en användares dators hårddisk av en webbplats i syfte att lagra information om en användares identitet, webbläsartyp eller webbplatsbesöksmönster. Cookies kan användas på vår webbplats för att övervaka webbtrafik, till exempel tidpunkt för besök, besökta sidor och viss systeminformation om vilken typ av dator som används. Vi använder denna information för att förbättra innehållet och tjänsterna som erbjuds på vår webbplats. Om du inaktiverar användningen av cookies i din webbläsare eller tar bort eller avvisar specifika cookies från vår webbplats eller länkade webbplatser, kanske du inte kan få tillgång till allt innehåll och alla faciliteter på dessa webbplatser.

Här är en lista över cookies som vi använder. Vi har listat dem här så att du kan välja om du vill välja bort cookies eller inte.

_session_id, unik token, sessional, Tillåter Shopify att lagra information om din session (hänvisare, målsida, etc).

_shopify_visit, ingen data lagrad, Beständig i 30 minuter från senaste besök, Används av vår webbplatsleverantörs interna statistikspårare för att registrera antalet besök

_shopify_uniq, ingen data lagrad, går ut vid midnatt (i förhållande till besökaren) nästa dag, Räknar antalet besök i en butik av en enskild kund.

kundvagn, unik token, beständig i 2 veckor, Lagrar information om innehållet i din varukorg.

_secure_session_id, unik token, sessionsbunden

storefront_digest, unik token, obestämd Om butiken har ett lösenord används detta för att avgöra om den aktuella besökaren har tillgång.

AVSNITT 7 - SAMTYCKETS ÅLDER
Genom att använda denna webbplats intygar du att du är minst myndig i din stat eller provins där du bor, eller att du är myndig i din stat eller provins där du bor och att du har gett oss ditt samtycke till att tillåta någon av dina minderåriga anhöriga att använda denna webbplats.

AVSNITT 8 - ÄNDRINGAR AV DENNA SEKRETESSPOLICY
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst, så vänligen granska den ofta. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på webbplatsen. Om vi ​​gör väsentliga ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om några, vi använder och/eller avslöjar Det.

AVSNITT 9 - GDPR-UTTALANDE
EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 i syfte att harmonisera datasekretesslagar i hela Europa och skydda medborgarnas dataintegritet. Artikel 5 i lagen "Principer för behandling av personuppgifter" beskrivs nedan. Everyday Baby AB har påbörjat omedelbara förändringar för att garantera efterlevnad av GDPR senast den 25 maj 2018.

Artikel 5: Principer för behandling av personuppgifter”

Personuppgifter ska vara:

  • behandlas lagligt, rättvist och på ett öppet sätt i förhållande till den registrerade (”laglighet, rättvisa och transparens”);
  • samlas in för specificerade, uttryckliga och legitima ändamål och inte vidarebehandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål; vidarebehandling för arkiveringsändamål i allmänhetens intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål ska, i enlighet med artikel 89.1, inte anses vara oförenlig med de ursprungliga ändamålen (”ändamålsbegränsning”);
  • adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (”dataminimering”);
  • korrekt och, vid behov, uppdaterad; alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga, med hänsyn till de ändamål för vilka de behandlas, raderas eller korrigeras utan dröjsmål (”noggrannhet”);
  • förvaras i en form som tillåter identifiering av registrerade inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas; personuppgifter kan lagras under längre perioder i den mån personuppgifterna kommer att behandlas enbart för arkiveringsändamål i allmänhetens intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 med förbehåll för genomförandet av lämpliga tekniska och organisatoriska ändamål. åtgärder som krävs enligt denna förordning för att skydda den registrerades rättigheter och friheter (”lagringsbegränsning”).
  • behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inklusive skydd mot otillåten eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada, med hjälp av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder (”integritet och konfidentialitet”).

För att läsa mer om GDPR-lagstiftningen, besök https://www.eugdpr.org

FRÅGOR OCH KONTAKTINFORMATION
Om du vill: komma åt, korrigera, ändra eller radera någon personlig information vi har om dig, registrera ett klagomål eller helt enkelt vill ha mer information kontakta oss på info@everydaybaby.com