Okategoriserad

Så barnsäkrar du ditt hem

De flesta bostäder är anpassade för vuxna och det är vanligt att barn måste åka till akuten efter olyckor i hemmet. Men du kan enkelt och billigt förebygga olyckan genom att barnsäkra ditt hem. Här ger vi tips på hur du kan göra.

Potentiella faror hemma
Ofta tänker vi inte på alla de potentiella faror som finns i våra hem. Allt från kemikalier i rengöringsmedel till knivar, branta trappor och eluttag kan utgöra risker. Det är först när det finns barn i huset, eller i vissa fall kanske först efter att olyckan varit framme, som det blir uppenbart att dessa föremål är en säkerhetsrisk.

Nyfikna och påhittiga barn
Barn är nyfikna och påhittiga. Att springa runt och upptäcka sin omgivning genom att titta, känna och stoppa saker i munnen är en del av att leka och lära sig. Likaså att härma oss vuxna och upprepa vad vi gör. Frågan är hur vi kan se till att barnen får detta utrymme att upptäcka och lära sig utan att utsätta sig för faror.

Många små barn måste åka till akuten på grund av skador de fått i hemmet. Att skydda sitt barn från allt är naturligtvis omöjligt, men mycket går att förebygga och undvika med hjälp av några enkla knep. Att barnsäkra sitt hem innan barnet anländer är både enklare och tryggare, och vi hjälper dig gärna.

Checklista
Everyday Baby har sammansatt följande checklista för att du enkelt ska kunna barnsäkra ditt hem:

– Petskydda dina eluttag
Moderna eluttag har inbyggda petskydd, och om du har äldre eluttag så går det att köpa till.

– Avlägsna lösa sladdar från eluttagen
Sladdar är roliga att leka med men utgör en stor fara om isoleringen skulle skadas.

– Barnsäkra köket
Se till att knivar, saxar och andra vassa föremål förvaras i en barnsäkrad låda utom räckhåll för små barn. Se även till att spis och ugn har barnlås.

– Kemikalier utom räckhåll
Farliga kemikalier som finns i bl.a. rengöringsmedel, tvättmedel och mediciner bör förvaras utom räckhåll för barn, och helst i barnsäkrade förpackningar. Mediciner bör förvaras i låsta medicinskåp.

– Undvik drunkningsrisk
Se till att inte lämna vatten i badkar eller små utomhuspooler.

– Säkra balkong och fönster
Se till att hålla balkongdörren låst, samt att eventuella spjälor i balkongräcket sitter tillräckligt tätt. Kontrollera även att fönster inte är för lätta att öppna samt att de har en spärr som hindrar att de öppnas för mycket.

– Fäst stora möbler i väggen
Barn klättrar gärna och möbler som kan falla över dem utgör därför en stor risk.

– Sätt upp grindar i trapporna
Sätt upp grindar både i början och slutet på eventuella trappor.

Se över hela hemmet
Se över hela ditt hem och ställ dig följande frågor:

  • Vad kan barnet klämma eller skära sig på?
  • Vad kan ge barnet en elektrisk stöt?
  • Var riskerar barnet att kvävas eller drunkna?
  • Vad kan barnet falla från?
  • Vad kan barnet bränna sig på?
  • Var kan barnet få i sig kemikalier?

Självklart är riskerna olika för ett spädbarn, ett barn som har lärt sig krypa och gå och ett lite äldre barn som du kan prata med och berätta om eventuella risker. Du bör därför se över hemmet regelbundet.

Med hjälp av dessa tips får du en lugnare vardag och behöver inte vara på din vakt hela tiden. Dessutom kan ditt barn leka och upptäcka sin omgivning i en trygg miljö utan att utsätta sig för risker.

Vänta inte tills olyckan är framme, barnsäkra ditt hem redan nu!